„Kompleksowa organizacja konferencji podsumowującej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego działającego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

„Kompleksowa organizacja konferencji podsumowującej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego działającego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W spotkaniu, organizowanym przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, udział wezmą m.in. przedstawiciele Banku Światowego, Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, regionalnych obserwatoriów terytorialnych, departamentów i biur UMWW oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a także jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Okres realizacji:

Konferencja zostanie zorganizowana 24 września 2015 r.

Cel projektu oraz wskaźniki:

Celem konferencji jest przedstawienie idei sieciowego monitorowania polityk w ramach zarządzania strategicznego i wdrażanie WRPO 2014+. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: Idea systemu sieciowego monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce – nowe otwarcie, Podsumowanie dotychczasowej działalności w zakresie monitorowania polityk publicznych w kraju i regionie, Prezentacja wyników badań zrealizowanych na zlecenie WROT.

Zamówienie obejmuje:
1. Organizację konferencji – przygotowanie wizytowników, recepcji, zapewnienie obsługi recepcyjnej i obsługi podczas trwania całej imprezy, zapewnienie materiałów dekoracyjnych, wykonanie identyfikatorów dla uczestników konferencji.
2. Koordynację konferencji – osoba odpowiedzialna za wszystkie elementy konferencji.
3. Wydruk agendy konferencji oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych niezbędnych dla uczestników konferencji.
4. Catering – przygotowanie kawy powitalnej, przerwy kawowej, lunchu bufetowego.