Referencje – zajęcia edukacyjne i szkolenia

Miasto Gdańsk – Urząd Miejski w Gdańsku

Realizacja zajęć matematyczno-informatycznych dla uczniów i uczennic Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdańsku w ramach projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość”.
O projekcie.

Miasto Gdańsk – Urząd Miejski w Gdańsku

Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 19 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 w Gdańsku w ramach projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość”.
O projekcie.

Urząd Miasta Sieradz

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczennic klas I – III Gimnazjum nr 1 w Sieradzu w ramach projektu „Teraz myślę o przyszłości”.
O projekcie.

Gmina Chojnów

Realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych w Gminie Chojnów w ramach projektu „Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów”.
O projekcie.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim

Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do realizacji projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”.
O projekcie.

Starostwo Powiatowe w Opocznie

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Opocznie w ramach projektu „Kompetencje dla przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”.
O projekcie.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu

Prowadzenie psychologicznych warsztatów i porad indywidualnych dla młodzieży w ramach projektu „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie”.
O projekcie.

SP 1 w Marklowicach

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach w ramach projektu „Bieg na orientację – orientuj się w życiu”.
O projekcie.
O projekcie.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.
O projekcie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Poradnictwo zawodowe wśród grupy 30 kobiet nieaktywnych zawodowo na terenie Warszawy.
O projekcie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Doradztwo zawodowe dla podopiecznych RARR Rzeszów.
O projekcie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”.
O projekcie.

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – języki obce

Realizacja zajęć z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów gorzowskich gimnazjów – rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014.
O projekcie.

Gmina i Miasto Sianów

Przeprowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sianów.
O projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowy Targu

Realizacja doradztwa zawodowego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Szansa na aktywność”.
O projekcie.

Powiat Starogardzki

Realizacja wsparcia dla nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Starogardzkiego. Referencje dotyczą Publicznych Gimnazjów w Lubichowie, Skarszewach oraz Jabłowie.
O projekcie.

Powiat Starogardzki

Realizacja wsparcia dla nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Starogardzkiego. Referencje dotyczą Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czarnej Wodzie.
O projekcie.

Powiat Starogardzki

Realizacja wsparcia dla nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Starogardzkiego. Referencje dotyczą Publicznych Szkół Podstawowych w Pinczynie, Bytoni oraz Czarnej Wodzie.
O projekcie.

Gmina Błonie

Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Błonie.
O projekcie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

Realizacja zajęć dodatkowych kompetencyjnych oraz wyrównawczych z języka angielskiego i języka polskiego w ramach projektu „Razem w przyszłość”.
O projekcie.

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – doradztwo edukacyjno-zawodowe

Realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego na potrzeby uczniów gimnazjów w Gorzowie Wlkp.
O projekcie.

Powiat Świecki – zajęcia w Szkołach Ponadgimnazjalnych

Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w Szkołach Ponadgimnazjalnych w Powiecie Świeckim.
O projekcie.

Gmina Marki

Realizacja zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Marki.
O projekcie.

Powiat Świecki – wykłady i warsztaty dla nauczycieli

Realizacja wykładów oraz warsztatów dla nauczycieli w 11 placówkach oświatowych z terenu Powiatu Świeckiego.
O projekcie.

Miasto Rybnik

Realizacja zajęć z doradztwa grupowego i indywidualnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych z terenu Miasta Rybnika.
O projekcie.

Urząd Miasta Chorzów

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów chorzowskich szkół podstawowych.
O projekcie.

Urząd Miasta w Zabrzu

Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych.
O projekcie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi komputera.
O projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla średniozaawansowanych.
O projekcie.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych z doradztwa zawodowego.
O projekcie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

Zorganizowanie warsztatów promujących zdrowy styl życia i odżywiania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
O projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich

Organizacja kursów psychologicznych dla beneficjentów projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie – 2″
O projekcie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Realizacja treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008-2013″.
O projekcie.

KTA Oddział Szczecin

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu Asystent osoby niepełnosprawnej / asystent osoby starszej dla 1 osoby niepełnosprawnej, w ramach projektu ”Wsparcie Osób z Autyzmem II”.
O projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej Polkowice

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”.
O projekcie.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Stawiam na naukę!”
O projekcie

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach

Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
O projekcie

Gmina Żelechów

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych.
O projekcie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLKUSZ

Poradnictwo w formie dyżurów psychologa i doradcy zawodowego w Punkcie Poradnictwa, w ramach projektu „Równe szanse – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych”.
O projekcie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KRAKÓW

Usługa doradztwa zawodowego.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POLKOWICE

Prowadzenie warsztatów „Aktywny na rynku pracy” i „Umiejętności interpersonalne” w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”.
O projekcie

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Doradztwo grupowe i indywidualne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
O projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej Legionowo

Warsztaty informatyczne w ramach projektu „Złap swój sukces!”.

Powiat strzelecko-drezdenecki

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków

Doradztwo zawodowe na rzecz uczestników projektu „Pora na aktywność”.
O projekcie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ZGIERZ

Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Moja droga do przyszłości”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie Zdrój

Konsultacje, warsztaty i treningi w ramach projektu „O krok do przodu”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubicz Dolny

Warsztaty komputerowe w ramach projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubicz Dolny

Poradnictwo w formie treningu interpersonalnego w ramach projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubicz Dolny

Poradnictwo indywidualne psychologiczne w ramach projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubicz Dolny

Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy w ramach projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CHRZANÓW

Zajęcia doradczo-edukacyjne z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Zakład Karny Tarnów

Zajęcia aktywizacyjne służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych dla osób pozbawionych wolności.

Powiat strzelecko-drezdenecki

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź

Kurs komputerowy w ramach projektu „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź

Szkolenie z języka angielskiego w ramach projektu „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ostrów Wielkopolski

Usługi z zakresu aktywizacji zawodowej – warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Biłgoraj

Kursy dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżowe

Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.