Projekty zakończone

„Stawiam na naukę!”– Gliwice

Od października 2012 r. prowadziliśmy zajęcia edukacyjne wyrównujące szanse uczniów w szkołach podstawowych na terenie Miasta Gliwice.

„Złap swój sukces” – OPS Legionowo

Od października prowadziliśmy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie szkolenia grupowe oraz indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego oraz grupowe warsztaty informatyczne.

„Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny…”- ZK Nowy Sącz

Realizacja kursu przyuczającego do obsługi komputera- program magazynowy wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach POKL.

„Nowy obraz pomocy społecznej”- MOPS Łódź

Kursy zawodowe z j. angielskiego, księgowości i fakturowania, kurs komputerowy zaawansowany, obsługa kas fiskalnych dla beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej” w Łodzi w ramach Poddziałania 7.1.1. POKL.

„Uniwersytet Gimnazjalisty” ARR Konin

Od lutego 2012 roku do czerwca 2012 roku realizowaliśmy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz poradnictwo psychologiczno- poedagogiczne na rzecz uczniów szkół gimnazjalnych.

„Równe Szanse”- PCPR Mikołów

W dniach 24-28 września 2012 r. zrealizowano pięciodniowy wyjazd do Brennej dla 19 uczestników i 6 opiekunów, projektu systemowego „Równe Szanse”.

„Mam zawód – mam pracę w regionie”- Myszków

Od 17 października 2012 roku do 14 listopada 2012 roku realizowaliśmy usługę na przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Myszkowskim.

„ Mam zawód – mam pracę w regionie” – Zawiercie

Od 17 maja 2012 roku do 08 czerwca 2012 roku realizowaliśmy dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu usługę na przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.