„Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dla zdrowia, konferencji i pikników promujących zdrowie” w ramach projektu pt. „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Część I zadania zakłada:
– przygotowanie projektu kampanii społecznej,
– wykonanie bilbordów,
– wykonanie plakatów,
– kolportaż plakatów,
– wykonanie ulotek,
– kolportaż ulotek.

Część II zadania zakłada:
– przygotowanie scenariuszy i kompleksowa organizacja trzech konferencji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Grupą docelową są: dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodzice, pedagodzy i nauczyciele.

Okres realizacji:

Projekt realizowany będzie od 1 września 2015 r. do 22 kwietnia 2016 r.

Cel projektu oraz wskaźniki:

Cele operacyjne:
– zapewnienie przejrzystości w zakresie promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży,
– dotarcie z informacją do jak największej liczby odbiorców,
– wzrost społecznej wiedzy o profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego, zainicjowanie dyskusji na temat ważności stosowania wczesnej profilaktyki (zanim powstanie problem) oraz ochrony zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży,

Cele komunikacyjne:
– promowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
– informowanie społeczności lokalnej Powiatu Pułtuskiego o uzyskanym dofinansowaniu,
– profilaktyka zdrowia psychicznego w szczególności: informowanie o podejmowanych działaniach, których celem jest redukcja zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zmniejszenie liczby incydentów, zaburzeń, dostarczenie grupom docelowym rzeczowych, ciekawych i łatwych w odbiorze informacji na temat podejmowanych działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wobec dzieci i młodzieży,
– promocja zdrowia psychicznego w szczególności działania mające na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawę jakości życia grup docelowych, postaw sprzyjających zdrowemu stylowi życia, rozwojowi dzieci i młodzieży, radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, agresją,
– wzbudzenie w odbiorcach emocji, wrażliwości, zmusić do myślenia.

Strona internetowa projektu.