Zajęcia edukacyjne i szkolenia

Na zlecenie instytucji rynku pracy, instytucji opieki społecznej oraz organów prowadzących placówki edukacyjne realizujemy szkolenia, kursy i zajęcia edukacyjne na terenie całego kraju.

W zakres powyższych zajęć wchodzą najczęściej poniższe tematy szkoleniowe:
– doradztwo zawodowe,
– konsultacje psychologiczne (grupowe i indywidualne),
– zajęcia pozalekcyjne, wyrównujące szanse edukacyjne (język polski, historia, fizyka, ICT, etc.)
– pierwsza pomoc przedmedyczna,
– doradztwo prawne,
– matematyka stosowana,
– języki obce: (język angielski, język niemiecki, język hiszpański, etc),
– porozumiewanie bez przemocy,
– kreowanie własnego wizerunku,
– stylizacja/wizaż.

Więcej informacji odnośnie zrealizowanych projektów edukacyjnych znajduje się w zakładkach: Projekty aktualne oraz Projekty zakończone.

Zawsze stawiamy na najwyższą jakość realizowanych usług – czego potwierdzeniem są uzyskane listy referencyjne.