Staże i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo!

Firma SOLID CONSULTING chciałaby serdecznie zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie, mającym na celu zwiększenie szans na rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności praktycznych w postaci realizacji staży zawodowych oraz praktyk absolwenckich. Główną ideą przedsięwzięcia jest stworzenie czegoś na kształt „pomostu” pomiędzy uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi a firmami, świadczącymi usługi na wysokim poziomie w danej dziedzinie lub wyróżniające się spośród innych.

Dlaczego warto nam zaufać?

Obecnie ściśle współpracujemy z wieloma urzędami, w tym również na szczeblu wojewódzkim, czy szkołami, gdzie realizujemy i realizowaliśmy pewne projekty jako pierwsi, tworząc dokumenty i metodologię daleko wykraczającą poza zapisy umowy, budując bazę kadry o różnorodnych kwalifikacjach i ośrodków zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nasza wiedza i doświadczenie zarówno w obszarze współpracy ze szkołami i uczelniami, jak i w sferze szerokorozumianego biznesu wystarczy, aby sprawnie i według odpowiednich standardów zorganizować staż lub praktykę, z której obie strony będą zadowolone.

Jak i kiedy chcemy to realizować?

Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy i ustalenia z kilkudziesięcioma firmami z terenu większych stref ekonomicznych, obiektami hotelarskimi i restauracjami. Efektem tych prac ma być powstanie bazy dla realizacji staży i praktyk zawodowych na terenie całego kraju. Następnie będziemy starać się o otrzymanie środków finansowych, zarówno w formie bezpośrednich konsultacji, jak i przetargów nieograniczonych, na zrealizowanie przedsięwzięcia. W momencie ich otrzymania lub powzięcia informacji o szansie na realizację, skontaktujemy się z firmami odpowiadającymi oczekiwaniom głównego organizatora, celem doprecyzowania szczegółów.

Podsumowując…

Przedstawiamy Państwu propozycję nawiązania współpracy de facto, przynajmniej na razie, nie zobowiązującą do niczego konkretnego. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to prosimy o udzielenie odpowiedzi, np. w formie wiadomości e-mail, z kontaktem do osoby, z którą będziemy mogli porozumieć się w kolejnym etapie. Nasz adres to: biuro@staze.eu


Więcej informacji odnośnie zrealizowanych stażach i szkoleniach zawodowych znajduje się w zakładkach: Projekty aktualne oraz Projekty zakończone.

Zawsze stawiamy na najwyższą jakość realizowanych usług – czego potwierdzeniem są uzyskane listy referencyjne.