Firma

Na rynku doradczo-szkoleniowym pojawiliśmy się pod szyldem firmy SOLID CONSULTING ponad 8 lat temu, jako firma wspierająca działania biznesowe z zakresu wdrożeń systemów zarządzania, auditów, czy consultingu i outsourcingu. W ramach ponad 5-letniej pracy, stricte dotyczącej projektów edukacyjnych i szkoleń, przeprowadzone z pozwodzeniem zostało ponad 120 projektów o różnorodnej tematyce, dla różnych grup docelowych, od dzieci, przez młodzież, po osoby starsze i niepełnosprawne.

Doświadczenie w wyżej wymienionym obszarze umożliwiło nam powołanie nowej komórki organizacyjnej jaką jest SOLID EDUKACJA, która odpowiedzialna jest za pozyskiwanie oraz realizowanie projektów edukacyjnych, warsztatów/szkoleń, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych oraz kompleksowej obsługi spotkań i konferencji.

Kilka danych na temat skali naszej działalności edukacyjnej:

Wpis - Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2012

Posiadamy niezbędne wpisy uprawniające nas do realizacji powyższych zajęć, między innymi:

– Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
– Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia,
– Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki.

Wpis - Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2012  Wpis - Rejestr organizatorów turystyki  Wpis - Rejestr Agencji Zatrudnienia

Zajęcia edukacyjne planujemy i realizujemy w oparciu o standardy wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, który potwierdzony jest akredytowanym certyfikatem.

Certyfikat ISO 9001:2009

Więcej informacji odnośnie zrealizowanych projektów edukacyjnych znajduje się w zakładkach: Projekty aktualne oraz Projekty zakończone.

Zawsze stawiamy na najwyższą jakość realizowanych usług – czego potwierdzeniem są uzyskane listy referencyjne.

Współpracujemy z wieloma trenerami i nauczycielami prowadzącymi różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Jeśli jesteś zainteresowana/ny współpracą z nami przy realizacji ciekawych projektów edukacyjnych – wypełnij formularz rekrutacyjny.